Marijke van Elst, medewerker bij een garagebedrijf