Waarom je nooit na je ziekmelding een vaststellingsovereenkomst moet tekenen

man in pak steekd hand uit vanwegedevaststellingsovereenkomst